Name

Reto Schneider

E-Mail

reto reto-schneider ch

PGP

Key ID: 858A C8DC 01B5 F280 B742 1798 9D09 0A91 5B7B 8BD1

Github

rettichschnidi

Twitter

rettichschnidi